MINŐSÉGPOLITIKA

 

SZOLGÁLTATÁSUNK KÖZÉPPONTJÁBAN A MINŐSÉG

ÉS VEVŐINK MEGELÉGEDETTSÉGE ÁLL

 Működési területünkön – Létesítmény üzemeltetés. Vagyonvédelmi, biztonságtechnikai rendszerek tervezése, szerelése – meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekintjük, azt a mindennapi munkánk részeként érvényesítjük. Minőségpolitikánk, melyben elkötelezzük magunkat a minőség és a folyamatos tökéletesítés mellett.

Tevékenységünk középpontjában a megrendelő áll. A vevőink igényeinek folyamatos teljesítésére törekszünk, hogy elnyerjük megelégedettségüket.

Alapvető célunk, hogy a jogszabályi követelményeknek – jogszabály adta keretek között – a megbízók elvárásainak eleget téve kivívjuk partnereink elismerését és elégedettségét.

A rendelkezésünkre álló anyagi, tárgyi eszközöket és személyi állományt minőség-centrikusan, hatékonyan működtetjük. Törekszünk minden érdekelt számára előnyös, hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására.

A minőségirányítási rendszer alkalmazására a pontosság, szakszerűség és rendszerszerűség erősítése érdekében kerül sor, úgy hogy közben minimumon tartsuk a folyamatainkkal kapcsolatban felmerülő kockázatokat. Munkafolyamatainkat szabályozzuk, ellenőrizzük és értékeljük a kapott információk és adatok alapján, annak érdekében, hogy a hibák előfordulását megelőzzük, és új célokat és fejlesztéseket tűzzünk ki. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos minőségi fejlődés megvalósításában, tökéletesítésében.

Büszkék vagyunk rá, hogy rendszeres szakmai képzéssel, oktatással biztosítjuk a munkatársak felkészültségét és önképzését. Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy azonosuljon a minőségpolitika céljaival, megismerje, megértse és alkalmazza a minőségirányítási rendszer előírásait, és saját tevékenységével hozzájáruljon az ELPÉ FM Kft. szakmai és piaci sikereihez.

Tevékenységünk során elért eredményeink, és a felhalmozott tapasztalatok, ismeretek garanciát jelentenek arra, hogy Társaságunk a jelenlegi partnereinek hűségét szilárdítsa, támogatásukkal termékeink, szolgáltatásaink minőségét fejlesszük, és mind több megbízó bizalmát elnyerjük.